Tullöverensstämmelse

För företag som importerar varor från länder utanför EU kan det verkligen hjälpa dig att spara pengar genom att följa tullbestämmelserna genom att minimera riskerna och minska kostnaderna.

Customs Compliance
Customs Compliance is a fundamental area of customs management. Incorrect customs entries could result in a range of problems, impacting your business imports
Customs RisksCustoms PenaltiesAuthorised Economic Operator Status (AEO)
Extra customs duty demands & liability for debts

Loss of duty relief

Seizure of goods

Delays clearing customs
Negative impact on relationship with customs authorities

Retrospective customs duty demands

Loss of eligibility to AEO

Personal penalties (in the UK)
Shows that you are a secure link in the supply chain

Demonstrates that customs processes are compliant and efficient
How Customs Connect works with you to improve Customs Compliance in your business
Spotting these risks

Suggest and implement processes to mitigate these risks
Periodic monitoring

Customs Audit to help put processes in place to mitigate any penalties
Bespoke application process

Consistent monitoring to spot any risk

Ensuring compliance to be eligible for AEO

Hur kan tullöverensstämmelse hjälpa till att rädda ditt företag från dyra fel?

Tullbestämmelsernas komplexa karaktär innebär att det kan vara en svår och pågående uppgift att följa och hålla sig uppdaterad med dessa regler.

Tullmyndigheterna utför regelbundet kontroller och revisioner för att säkerställa att alla företag betalar rätt importtull vid rätt tidpunkt.

Det är viktigt att ditt företag förstår och uppfyller sina skyldigheter enligt tullbestämmelser, eftersom oegentligheter kan leda till:

  • Dyra tullar
  • Beslag av varor
  • Förseningar i försörjningskedjan
  • Avlägsnande av tullplaneringstillstånd
  • Skadat rykte

Hur kan Customs Connect hjälpa dig?

Här på Customs Connect kombinerar vi vår kunskap om tullreglerna med dina specifika affärsbehov för att lindra några av de utmaningar som följer med importtullens efterlevnad.

Låt oss upptäcka riskerna och hjälpa ditt företag att undvika dyra böter eller påföljder.

Våra experter hjälper till att hantera handelsöverensstämmelse på olika sätt, inklusive men inte begränsat till:

  • Bedömning av nuvarande förfaranden: Jämför nuvarande tullregler och förfaranden med bästa praxis och industristandarder
  • Granska tidigare förfaranden: Granska tidigare misslyckanden med tullöverensstämmelse, analysera hur risker kan minimeras och lämna lämpliga offentliggöranden för att minimera deras inverkan
  • Introduktion av de bästa metoderna: Designa och implementera nya tullförfaranden och kontrollkontroller som hjälper dig att nå dina mål
  • Spara kostnader: Rekommendera mer kostnadseffektiva metoder för att deklarera varor och uppfylla dina skyldigheter
  • Effektiv och kompatibel tullkontroll: Implementera och upprätthålla AEO-status (Authorised Economic Operator) genom vår skräddarsydda ansökningsprocess och löpande hanteringsverktyg

Visste du: Förlust av berättigande till AEO kan öka garantikostnaderna och hindra dig från att ansöka om tullbefrielse i upp till tre år.

Vill du spara pengar för ditt företag? Kom i kontakt med Customs Connect

Med hjälp av våra erfarna tullexperter kan ditt företag dra nytta av en mer strömlinjeformad tullprocess och förbättrad administration. Vi kommer att upptäcka möjligheter och hjälpa till att åtgärda eventuella problem som kan orsaka problem i framtiden. Ta kontakt och se hur Customs Connect kan hjälpa ditt företag.

Klicka här för efterlevnad av exportkontroll och ta reda på hur vi kan hjälpa till.